Vol. 13 (2021)

ISSN Online : 2150-5551

ISSN Print : 2311-6706

Publisher
Shanghai Jiao Tong University

About Journal

ISSN 2311-6706 e-ISSN 2150-5551 CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief

Professor Yafei Zhang, Shanghai Jiaotong University, China
Co-Editors
Yoshinori Ando, Meijo University, Japan
Zhiming M. Wang, University of Electronic Science and Technology of China, China

Call for papers
We invite authors to submit original manuscripts, letters, communication and review articles through online submission or submission@nmlett.org. We encourage the online submission first.
Journal Sponsors


Articles

Reviews

Jun 12, 2021
142
Shruti Rawal, Mayur Patel
Jun 7, 2021
137
Yuting Zhu, Kaihang Yue, Chenfeng Xia, Shahid Zaman, Huan Yang, Xianying Wang, Ya Yan, Bao Yu Xia
Jun 7, 2021
136
Xin Wu, Huabin Zhang, Shouwei Zuo, Juncai Dong, Yang Li, Jian Zhang, Yu Han
Jun 6, 2021
135
Xue Zhang, Jing Qiao, Yanyan Jiang, Fenglong Wang, Xuelei Tian, Zhou Wang, Lili Wu, Wei Liu, Jiurong Liu
Jun 5, 2021
134
Liuzhang Ouyang, Jun Jiang, Kang Chen, Min Zhu, Zongwen Liu
Jun 3, 2021
133
Yuzhen Ouyang, Yanping Liu, Zhiming M. Wang, Zongwen Liu, Minghua Wu
Jun 1, 2021
132
Amr Radwan, Huihui Jin, Daping He, Shichun Mu
May 17, 2021
129
Kang Ren, Zheng Liu, Tong Wei, Zhuangjun Fan
May 15, 2021
127
Dongxin Xu, Jingshan Mo, Xi Xie, Ning Hu
May 3, 2021
119
Qiang Zhu, Suxi Wang, Xizu Wang, Ady Suwardi, Ming Hui Chua, Xiang Yun Debbie Soo, Jianwei Xu
Apr 27, 2021
115
Peng He, Mao‑Sheng Cao, Wen‑Qiang Cao, Jie Yuan
Mar 17, 2021
94
Abdelrahman Brakat, Hongwei Zhu
Mar 16, 2021
93
Pooyan Makvandi, Melissa Kirkby, Aaron R. J. Hutton, Majid Shabani, Cynthia K. Y. Yiu, Zahra Baghbantaraghdari, Rezvan Jamaledin, Marco Carlotti, Barbara Mazzolai, Virgilio Mattoli, Ryan F. Donnelly
Mar 16, 2021
92
Qinjun Chen, Tao Sun, Chen Jiang
Mar 8, 2021
88
Gan Luo, Jue Zhang, Yaqi Sun, Ya Wang, Hanbin Wang, Baoli Cheng, Qiang Shu, Xiangming Fang
Mar 6, 2021
85
Wen Huang, Xuwen Xia, Chen Zhu, Parker Steichen, Weidong Quan, Weiwei Mao, Jianping Yang, Liang Chu, Xing’ao Li
More Articles
Oct 27, 2020
Su Hyun Yang, Seung‑Keun Park, Yun Chan Kang
Jan 4, 2021
Xinyu Lou, Zhichao Chen, Zhonggui He, Mengchi Sun, Jin Sun
Jan 4, 2021
Md. Shahiduzzaman, Mohammad Ismail Hossain, Sem Visal, Tetsuya Kaneko, Wayesh Qarony, Shinjiro Umezu, Koji Tomita, Satoru Iwamori, Dietmar Knipp, Yuen Hong Tsang, Md. Akhtaruzzaman, Jean‑Michel Nunzi, Tetsuya Taima, Masao Isomura
Sep 27, 2020
Laurens Raes, Stephan Stremersch, Juan C. Fraire, Toon Brans, Glenn Goetgeluk, Stijn De Munter, Lien Van Hoecke, Rein Verbeke, Jelter Van Hoeck, Ranhua Xiong, Xavier Saelens, Bart Vandekerckhove, Stefaan De Smedt, Koen Raemdonck, Kevin Braeckmans
Aug 27, 2020
Youning Gong, Zhitao Lin, Yue‑Xing Chen, Qasim Khan, Cong Wang, Bin Zhang, Guohui Nie, Ni Xie, Delong Li
Jan 4, 2021
Lili Zhao, Zhen Liu, Duo Chen, Fan Liu, Zhiyuan Yang, Xiao Li, Haohai Yu, Hong Liu, Weijia Zhou
Jan 4, 2021
Abhay V. Agrawal, Naveen Kumar, Mukesh Kumar
Jan 12, 2021
Zhiwei Zhang, Zhihao Cai, Ziyuan Wang, Yaling Peng, Lun Xia, Suping Ma, Zhanzhao Yin, Yi Huang
Jan 25, 2021
Minghao Wang, Wei Wang, Ben Ma, Wei Shen, Lihui Liu, Kun Cao, Shufen Chen, Wei Huang
Feb 6, 2021
Jian Zhang, Jingjing Zhang, Feng He, Yijun Chen, Jiawei Zhu, Deli Wang, Shichun Mu, Hui Ying Yang
Nov 13, 2020
Jun Ke, Fan He, Hui Wu, Siliu Lyu, Jie Liu, Bin Yang, Zhongjian Li, Qinghua Zhang, Jian Chen, Lecheng Lei, Yang Hou, Kostya Ostrikov
Nov 19, 2020
Yuanyuan Jin, Haixia Wang, Ke Yi, Shixian Lv, Hanze Hu, Mingqiang Li, Yu Tao
Feb 14, 2021
Yang Wang, Jing Ren, Chao Ye, Ying Pei, Shengjie Ling
Apr 5, 2021
Jia Yi, Kai Dong, Shen Shen, Yang Jiang, Xiao Peng, Cuiying Ye, Zhong Lin Wang
Jan 16, 2021
Dongyue Wang, Dongzhi Zhang, Peng Li, Zhimin Yang, Qian Mi, Liandong Yu
Mar 10, 2016
Jingjing Xu, Zijing Lei, Jingkun Guo, Jie Huang, Wei Wang, Uta Reibetanz, Shengyong Xu
May 4, 2021
Heng Zhang, Dan Liu, Jeng‑Hun Lee, Haomin Chen, Eunyoung Kim, Xi Shen, Qingbin Zheng, Jinglei Yang, Jang‑Kyo Kim
Jan 25, 2021
Tingqiang Yang, Lingfeng Gao, Wenxuan Wang, Jianlong Kang, Guanghui Zhao, Delong Li, Wen Chen, Han Zhang
Apr 9, 2021
Jia Zhu, Senhao Zhang, Ning Yi, Chaoyun Song, Donghai Qiu, Zhihui Hu, Bowen Li, Chenghao Xing, Hongbo Yang, Qing Wang, Huanyu Cheng
Nov 11, 2020
Pengfei Liu, Xiaofeng Li, Peng Min, Xiyuan Chang, Chao Shu, Yun Ding, Zhong‑Zhen Yu
Jan 4, 2021
Dongyoon Kim, Yina Wu, Qiaoyun Li, Yu‑Kyoung Oh
Feb 27, 2021
Jiahui He, Zixi Zhang, Yutong Yang, Fenggang Ren, Jipeng Li, Shaojun Zhu, Feng Ma, Rongqian Wu, Yi Lv, Gang He, Baolin Guo, Dake Chu
Oct 31, 2020
Shengjue Deng, Kaili Zhang, Dong Xie, Yan Zhang, Yongqi Zhang, Yadong Wang, Jianbo Wu, Xiuli Wang, Hong Jin Fan, Xinhui Xia, Jiangping Tu
May 3, 2021
Ruopeng Li, Hao Xu, Peixia Yang, Dan Wang, Yun Li, Lihui Xiao, Xiangyu Lu, Bo Wang, Jinqiu Zhang, Maozhong An

Information

Nano-Micro Letters is a peer-reviewed, international, interdisciplinary and open-access journal that focus on science, experiments, engineering, technologies and applications of nano- or microscale structure and system in physics, chemistry, biology, material science, pharmacy and their expanding interfaces with at least one dimension ranging from a few sub-nanometers to a few hundreds of micrometers. Especially, emphasize the bottom-up approach in the length scale from nano to micro since the key for nanotechnology to reach industrial applications is to assemble, to modify, and to control nanostructure in micro scale. The aim is to provide a publishing platform crossing the boundaries, from nano to micro, and from science to technologies.

The journal is owned by Shanghai Jiao Tong University which covers the publishing costs so authors do not need to pay an article-processing charge.

We accept these Article types listed below
- Papers. Reports of original research work; not normally more than 8500 words (10 journal pages). Papers on nano- and microscale theories, technologies, engineering and applications should include some representative results. Claims for originality or novelty of researches should be clearly stated in the abstracts.
- Rapid communications. Brief, urgent announcements of significant advances or preliminary accounts of new work, not more than 3500 words (4 journal pages). The most important criteria for acceptance of a Rapid communication are novelty and significance. For these articles authors must state briefly, in a covering letter, exactly why their works merits rapid publication.
- Review articles. These are intended to summarize accepted practice and report on recent progresses in selected areas. Such articles are generally commissioned from experts in various fields by the Editorial Board, but others wishing to write a Review article may submit an outline for preliminary consideration.

We encourage research librarians to list Nano-Micro Letters among their library's electronic journal holdings. All works published in Nano-Micro Letters are open acess and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made.